Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd

Yn ystod yr Hydref 2021 cynhaliodd CICGC cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb a dros Zoom i drafod gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd yng Ngogledd Cymru.

Roedd pob digwyddiad yn canolbwyntio ar themâu eang gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd yn y gogledd.

Seilwyd y trafodaethau o amgylch y ‘7 C’;
Canmoliaeth, Comments/Sylwadau, Concerns/Pryderon a Chwynion; Cynllunio Gofal a Chyflawni Gofal; Cyfathrebu ac ymgysylltu.

 

Gwasanaethau Iaith a Lleferydd Adroddiad Terfynol CICGC Mawrth 2022

Datganiad i'r WasgCORFF GWARCHOD IECHYD YN TYNNU SYLW AT EFFAITH COVID AR BROFIADAU PLANT O WASANAETHAU THERAPI IAITH A LLEFERYDD

 

Dilynwch ni: