Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Yn ystod diwedd 2020 a dechrau 2021 bu i CICGC gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori ar lein (Zoom) i drafod gwasnaethau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru. 

Cynhaliodd y CIC 16 digwyddiad rhithiol gyda phob un yn canolbwyntio ar themâu eang gwasanaethau iechyd meddwl yng ngogledd Cymru:

  • Iechyd Meddwl Cymunedol
  • Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  • Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau
  • Anableddau Dysgu
  • Oedolion gyda Phroblemau Iechyd Meddwl Swyddogaethol a gwasanaethau Seiciatryddol Oedolion
  • CAMHS a throsglwyddo i Wasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion
  • Profiad Defnyddwyr Gwasanaeth LGBTQ+
  • Covid a Gofal Iechyd Meddwl
  • Gwasanaethau Iechyd Meddwl mewn Cymunedau Amaethyddol/Gwledig

Mae’r adroddiad yma yn cynnwys yr holl sylwadau sydd wedi eu cofnodi ac yn ceisio adnabod themâu, tueddiadau a materion i ddysgu ohonynt.

Adroddiad Terfynnol Digwyddiadau Ymgysylltu ar Wasanaethau Iechyd Meddwl - Mawrth 2021

Crynodeb o Adroddiad Terfynnol Digwyddiadau Ymgysylltu ar Wasanaethau Iechyd Meddwl -Mawrth 2021 

Dilynwch ni: