Neidio i'r prif gynnwy

Gwella Gwasanaethau'r GIG

Mae CICGC yn gweithredu fel llais y cyhoedd gan adael i reolwyr y gwasanaeth iechyd i wybod beth mae pobl ei eisiau ac yn ei ddisgwyl, a’r gwelliannau yr hoffent eu gweld.  Rydym yn cyflawni hyn drwy ofyn am farn cleifion a’r cyhoedd am wasanaethau cyhoeddus a gwrando ar beth sydd gan unigolion a’r gymuned i’w ddweud am y gwasanaeth iechyd lleol o ran ansawdd, hygyrchedd a mynediad.  Defnyddiwn yr wybodaeth yma i gyfarwyddo ein gwaith gyda’r bwrdd iechyd.

Mae CICGC yn monitro a chraffu’r gwasanaethau iechyd i sicrhau diogelwch ac ansawdd gan weithio gyda chynllunwyr a darparwyr y gwasanaeth i wella profiadau cleifion o’r gwasanaethau.  Rydym yn cyflawni hyn drwy gynnal ymweliadau di-rybudd i fonitro a chraffu ansawdd darpariaeth y gwasanaeth a’r amgylchedd ble darperir y gwasanaeth a hynny o safbwynt y claf.  Defnyddiwn yr wybodaeth yma i wneud argymhellion ar gyfer gwella pan fod angen.

Mae'n rhaid ymgynghori gyda CICGC am unrhyw newididau i’r gwasanaethau iechyd yn ein hardal ac rydym ninnau wedyn yn cynnwys y cyhoedd drwy ymgynghori yn lleol.  Defnyddiwn yr wybodaeth yma i sicrhau fod unrhyw newidiadau estynedig yn adlewyrchu barn a disgwyliadau’r cyhoedd.

Mae CICGC yn helpu cleifion, gofalwyr neu berthnasau i godi pryderon/cwynion am y gwasanaeth iechyd pan fo pethau yn mynd o’i le.  Rydym yn cyflawni hyn drwy ddarparu gwasanaeth eiriolaeth rhad ac am ddim, annibynnol, cyfrinachol, nad yw’n un cyfreithiol, gaiff ei arwain gan y cwsmer.

Dilynwch ni: