Neidio i'r prif gynnwy

Ymuno â'r Tîm

Beth mae aelodau’n wneud?

  • Ystyried materion iechyd o safbwynt y cyhoedd;
  • Ymweld â gwasanaethau lleol a siarad â staff a chleifion a helpu i baratoi adroddiadau;       
  • Edrych ar gynigion gwasanaethau iechyd cenedlaethol a lleol a rhoi eich barn arnynt; 
  • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd CIC;
  • Darllen a gwneud sylwadau ar amrediad eang o ddogfennau.

Beth mae’r CIC yn ddymuno’i weld yn eu haelodau?

  • ‘Rydym angen pobl o bob cefndir – yr unig beth sy’n hanfodol yw gwir ddiddordeb mewn gwella gwasanaethau iechyd i’ch cymuned.
  • Diddordeb yn yr ardal leol, yn cynnwys dealltwriaeth materion iechyd lleol.
  • Yn gallu gweithio gyda phobl mewn tîm.
  • Y gallu i wrando ar eraill a chyfnewid barn.

A ydych angen rhagor o wybodaeth am fod yn aelod CIC?
Os hoffech gael sgwrs â rhywun am fod yn aelod neu os ydydych yn dymuno rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni ar: Wrecsam 01978 356178, Bangor 01248 679284, E-bost Admin2@wales.nhs.uk

 

Dilynwch ni: