Neidio i'r prif gynnwy

Y Menopos - Corff Gwarchod Iechyd i Geisio Barn

Mae’r corff gwarchod iechyd i Ogledd Cymru – Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) – eisiau clywed gan bobl am eu profiadau o’r Gwasanaethau Iechyd yn ystod y menopos.

Bydd CICGC yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar draws y rhanbarth gan wahodd cleifion, eu gofalwyr a’u teuluoedd i siarad am holl agweddau y Gwasanaethau Iechyd yng Ngogledd Cymru sy’n effeithio ar bobl sy’n mynd drwy gyfnod y menopos.

Dywedodd Mr Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog CICGC “Mae hwn yn gyfle i bobl gael dweud eu dweud.  Rydym yn gwybod yn ystod y cyfnod cyn (perimenpos) ac yn ystod y menopos, y bydd llawer angen cael mynediad i ystod eang o wahanol wasanaethau iechyd ac mae profiadau pobl yn amrywio yn arw.  Mae’n hanfodol ein bod yn gallu cyflwyno’r adborth a gawn i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a pholisïau am wasanaethau iechyd yng Ngogledd Cymru”.

Aeth Mr Ryall-Harvey ymlaen i ddweud “Rydym eisiau clywed gan gymaint â phosib.  Cynhelir ein digwyddiadau ar draws y rhanbarth a byddant wedi eu llunio o amgylch sawl agwedd o’r gwasanaethau iechyd fel canmoliaeth, pryderon a chwynion, cynllunio gofal, darpariaeth gofal a chyfathrebu. Rydym yn deall y bydd pobl mewn rhai amgylchiadau yn dymuno rhannu eu profiadau mewn ffordd mwy cyfrinachol a byddwn yn sicrhau bod cyfle i gynnal trafodaethau o’r fath yn breifat.  Byddwn yn darparu cyfle i bobl gwrdd wyneb yn wyneb neu’n rhithiol drwy ddefnyddio offer fideo gynadledda, os ydynt yn dymuno.  Byddwn yn trefnu rhagor o ddigwyddiadau maes o law.’’

Y digwyddiadau sydd wedi eu trefnu yw

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Llun, 27 Mehefin

10.00 – 12.00

Cyfarfod Zoom

Dydd Llun, 
04 Gorffennaf

10:00 – 13.00

Prif Neuadd, 
Neuadd y Penrhyn,
Ffordd Gwynedd,
Bangor 
LL57 1DT

Dydd Iau, 07 Gorffennaf

 

 

10.00 – 12.00

Prif Neuadd, 
Canolfan Gymunedol Gwelfor,
Ffordd Tudur, Morawelon
Caergybi
LL65 2DH

Dydd Mercher, 
20 Gorffennaf

13.00 – 15.00

Cyfarfod Zoom

 

Dydd Llun, 26 Medi

10.00 – 13.00

Neuadd Ymgynnull,
Neuadd y Dref Llandudno
Stryd Lloyd,
Llandudno
LL30 2UP

Dydd Mawrth, 27 Medi

10.00 – 12.00

Cyfarfod Zoom

Dydd Llun, 03 Hydref

10.00 – 13.00

Gofod Perfformio,
Tŷ Pawb
Stryt y Farchnad
Wrecsam
LL13 8BB

Dydd Mercher, 
12 Hydref

10.00 – 13.00

Adeilad y Cei
Ffordd y Fron,
Cei Connah, Sir y Fflint CH5 4PJ

Dydd Llun, 17 Hydref

13.00 – 15.00

Cyfarfod Zoom

Dydd Mawrth, 
15 Tachwedd

11.30 – 15.00

Neuadd y Dref Dinbych

 

Os ydych yn dymuno mynychu’r digwyddiadau bydd angen i chi gofrestru ymlaenllaw drwy gysylltu â Chyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru ar y rhif ffôn: 01248 679284 (DS mae system ffôn ateb yn weithredol – gadewch neges a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi) neu drwy ebost yourvoice@wales.nhs.uk

Mae modd i chi hefyd gofrestru eich presenoldeb drwy lenwi Ffurflen Gofrestru ar-lein gan ddilyn y ddolen isod:

https://forms.office.com/r/6TKDWDiY6s

 

DS Bydd y cofrestru ar sail y cyntaf i’r felin ond byddwn yn cynnal sesiynau ychwanegol fel bo’r angen

Dilynwch ni: