Neidio i'r prif gynnwy

Ble i Gwrdd â Ni

Gellir cysylltu â Chyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru drwy gyslltu ag un o'r swyddfeydd.

Er bod y swyddfa ar gau, mae ein gwasanaethau ar agor ar gyfer busnes fel arfer.  Mae’r holl staff yn gweithio gartref ac yn parhau i gefnogi cleifion a’r cyhoedd

Fe'ch cynghorir y bydd pob galwad ffôn sy'n dod i mewn i CIC Gogledd Cymru yn cael ei gyfarwyddo i adael neges. Mae negeseuon yn cael eu gwirio yn rheolaidd, a mi fyddwn yn dychwelyd galwadau ffôn erbyn y diwrnod gwaith nesaf fan bellaf.

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.  Os byddwch yn ysgrifennu atom neu'n ein ffonio yn Gymraeg, byddwn yn ymateb yn Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.  Mae ein holl wasanaethau ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Dilynwch ni: