Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd Rhan

Mae sawl ffordd y gallwch ein helpu i ddylanwadu ar eich gwasanaethau GIG.

Gallwch:

  • Rannu eich profiad o’r GIG gyda ni

  • Dweud wrthym eich barn ar sut dylai gwasanaethau GIG gael eu cynllunio a’u cyflenwi yn eich ardal

  • Gweithio gyda ni, trwy wirfoddoli fel aelod CIC.

Gallwn hefyd helpu os ydych eisiau codi pryderon am ofal a thriniaeth y GIG ac yn dymuno cael cymorth ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion

Dilynwch ni: