Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gallwn ni Helpu

Gall eich Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion:

  • Eich cynorthwyo chi i godi pryder am eich gofal GIG, lle bynnag y darparwyd y gofal
  • Eich cynorthwyo chi i godi pryder ar ran rhywun arall, gan gynnwys os oes rhywun wedi marw.
  • Gwrando ar eich pryderon
  • Eich cyfeirio at y sefydliad sy’n gywir i chi
  • Ateb unrhyw gwestiynau am y weithdrefn bryderon ac esbonio eich opsiynau.
  • Darparu canllaw cam wrth gam i’r broses bryderon a rhai cynghorion
  • Eich darparu chi ag eiriolwr, sef gweithiwr profiadol a all eich helpu i godi eich pryder a’ch cefnogi trwy’r broses.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Llawlyfr Eiriolaeth y Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC)

Mae eiriolaeth yn rhan annatod o swyddogaethau craidd y CIC. Darparodd ein gwaith achos wybodaeth bwysig am wasanaethau a materion y GIG, a defnyddiwyd hyn i gyfarwyddo ein gweithgareddau eraill.

O ganlyniad i bryderon a godwyd gan gleientiaid, mae newidiadau’n cael eu gwneud, sydd o fudd ehangach.

I GYSYLLTU A'R GWASANAETH EIRIOLAETH CYSYLLTWCH A SWYDDFA BANGOR NEU WRECSAM TRWY FFONIO NEU EBOST complaints@waleschc.org.uk

 

Dilynwch ni: