Neidio i'r prif gynnwy

Canlyniadau

Yn ystod 2019-2020, cynorthwyodd CICGC 341 o bobl i ddatrys pryderon, trwy gynnig cyngor cychwynnol, cyfeirio neu gynorthwyo pobl i ddatrys problemau’n anffurfiol.

Cynigiwyd cymorth a chyngor hefyd trwy Weithdrefn Pryderon y GIG, a elwir yn Gweithio i Wella (PTR). Agorwyd a chario 266 o achosion drosodd gan gynnig y cymorth hwn.

Mae pob pryder yn wahanol, ac roedd pobl eisiau ac angen gwahanol lefelau o gymorth i fwrw eu pryder yn ei flaen.

Bu i’r Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion helpu trwy esbonio’r broses pryderon, a helpu pobl i feddwl am yr hyn roeddent yn dymuno ac yn disgwyl i ddigwydd, o ganlyniad iddynt godi eu pryder.

Rhoddwyd cymorth ymarferol i’r rhai a oedd ei eisiau, gan gynnwys helpu pobl i ysgrifennu llythyrau, mynd gyda nhw i gyfarfodydd, helpu pobl i ddeall yr wybodaeth a’r ateb a roddwyd gan sefydliadau’r GIG.

Mae eiriolaeth yn rhan annatod o swyddogaethau craidd y CIC. Darparodd ein gwaith achos wybodaeth bwysig am wasanaethau a materion y GIG, a defnyddiwyd hyn i gyfarwyddo ein gweithgareddau eraill.

O ganlyniad i bryderon a godwyd gan gleientiaid, mae newidiadau’n cael eu gwneud, sydd o fudd ehangach.

Dilynwch ni: