Neidio i'r prif gynnwy

Cael Help

Ydych chi’n anfodlon gyda’r gofal a’r driniaeth rydych chi, neu rywun arall, yn eu derbyn ar hyn o bryd, neu wedi’i derbyn gan y GIG?
Ydych chi eisiau cymorth i gwyno a chywiro pethau?

Gall Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion y Cyngor Iechyd Cymuned eich helpu i ddefnyddio proses pryderon y GIG “Gweithio i Wella”.

Bwriad proses pryderon GIG Cymru, “Gweithio i Wella” yw helpu pobl i leisio eu pryderon a’u datrys lle bo hynny’n bosib.

Mae ein Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion yn:

  • Rhad ac am ddim
  • Annibynnol
  • Cyfrinachol

Mae eich gwasanaeth eiriolaeth cwynion yn gweithio oddi mewn i reoliadau cwynion GIG.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ac adnoddau sy’n ymwneud a Gweithio i Wella, y broses ar gyfer rheoli cwynion yn y GIG yng Nghymru yma

Mae’r fidio BSL yma yn esbonio mwy am Gweithio i Wella, Lleisio Pryder am y GIG yng Nghymru.

Dilynwch ni: