Neidio i'r prif gynnwy

Llyfrgell Adroddiadau

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau dros dro mewn ymateb i COVID-19

Yn dilyn cyngor y llywodraeth mewn ymateb i'r pandemig coronafirws, mae'r Bwrdd a CICau yng Nghymru wedi gwneud newidiadau dros dro i'r ffordd y maent yn gweithio. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, nad ydyn nhw'n cynnal unrhyw weithgareddau wyneb yn wyneb.

Cred y Bwrdd mai dyma'r ffordd orau o gadw ein haelodau, staff a'r cyhoedd yn ddiogel ar yr adeg hon. 

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych angen dogfennau ar ffurf copi caled neu os hoffech gael dogfen mewn ffont bras

ADRODDIADAU CYNGOR IECHYD GOGLEDD CYMRU

ADRODDIADAU BWRDD Y CYNGHORAU IECHYD YNG NGHYMRU

Dilynwch ni: