Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Mae gan ein CIC dîm bychan o staff cyflogedig sydd yn gweithio o’n swyddfeydd yn Bangor neu Wrecsam

Prif Swyddog
Geoff Ryall-Harvey
Dirprwy Brif Swyddog
Carol Williams
Rheolwr Busnes
Sue Irlam
Swyddogion Cynnwys y Cyhoedd a Chleifion
Rebeca Hughes
Cerys Jones
Tîm Gweinyddol
Jill Scupham
Eiriolwyr Cwynion 
Eleri Ellis
Emily Bowen
Debra Jones
Bethan Perkins
Rachel Valentine
Rheolwyr Swyddfa Eiriolaeth
Allison Hughes
Debbie Postle
Swyddogion Cynorthwyol Eiriolaeth
Lucy Barker
Bev Davies
Dilynwch ni: