Neidio i'r prif gynnwy

Ein Llywodraethiant

Mae’r ffordd yr ydym yn trefnu ein hunain, i gyflawni ein gweithgareddau, wedi’i nodi yn y rheoliadau a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae ein CIC yn cynnwys 72 o aelodau gwirfoddol, pobl leol sy’n gwirfoddoli eu hamser i arwain ein gwaith ac ymgymryd â gweithgareddau ar eich rhan

Caiff y gweithgareddau a gyflawnwn ar eich rhan eu cydlynu a’u goruchwylio gan ein 6 pwyllgor lleol, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn. Y pwyllgorau hyn sy’n creu ein cyngor llawn. 

Mae gennym Bwyllgor Gwaith sydd yn ein harwain ac yn y pen draw yn gyfrifol am yr hyn a wnawn a sut yr ydym yn ei wneud.

Cyfrifoldeb ein Prif Swyddog yw rheolaeth ddyddiol a gweithredol CICGC.

Rydym yn un o’r 7 CIC sydd yng Nghymru.  Mae’r CICau i gyd yn cael eu goruchwylio gan Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru.

Mae’r Bwrdd yn gosod safonau cenedlaethol i holl weithgareddau CIC gan fonitro a rheoli ein perfformiad yn erbyn y safonau hyn.

Mae’r safonau yn nodi’r lefel gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gan ein CIC fel y byddwn yn ymgymryd â’n gweithgareddau ar eich rhan.

Cwynion

Polisïau a Gweithdrefn

Cynlluniau Blynyddol

Cynllun Iaith Gymraeg

Dilynwch ni: