Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgorau Lleol

Mae gan bob sir bwyllgor lleol sy’n cynnwys 12 o aelodau gwirfoddol di-dâl.

3 cynghorydd wedi eu henwebu gan lywodraeth leol y sir

3 person wedi eu henwebu gan sefydliadau gwirfoddol lleol

6 person wedi eu hapwyntio gan Lywodraeth Cymru

Gall pwyllgorau lleol hefyd wahodd eraill i ymuno a hwy ar gyfer prosiectau penodol.  Cysylltwch a Admin2@wales.nhs.uk os hoffech mwy o wybodaeth ar ddod yn aelod penodedig neu yn aelod cyfetholedig o’r CIC.

 

Dilynwch ni: