Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyfarfodydd

Mae holl gyfarfodydd wyneb yn wyneb Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru wedi ei gohirio hyd nes y rhagwelir er mwyn atal lledaeniad y Coronafirws (COVID-19).

Mae ein cyfarfodydd Cyngor Llawn, Pwyllgor Gweithredol, Pwyllgor Cynllunio Gwasanaethau ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac ein 6 pwyllgor lleol ar hyn o bryd yn cael eu cynnal dros y we.

Bydd agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod Cyngor Llawn yn cael eu cyhoeddi ddim hwyrach na 7 diwrnod cyn y cyfarfod.  Mae copi electronig o agenda a phapurau ar gyfer cyfarfodydd pwyllgorau lleol ar gael trwy e-bostio’r swyddfa; oherwydd bod nifer o staff yn gweithio o adref, nid yw’n bosib darparu copïau papur ar hyn o bryd.

Dyddiadau Cyfarfodydd Nesaf:

  • Cyfarfod y Cyngor Llawn - 24 Mai 2022 - 10am
  • Cyfarfod y Cyngor Llawn - 19 Gorffennaf 2022 - 10am
  • Cyfarfod y Cyngor Llawn - 18 Hydref 2022 - 10am
  • Cyfarfod y Cyngor Llawn - 24 Ionawr 2023 - 10am
  • Cyfarfod y Cyngor Llawn - 28 Mawrth 2023 - 10am
Dilynwch ni: