Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyfarfodydd

Mae holl gyfarfodydd wyneb yn wyneb Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru wedi ei gohirio hyd nes y rhagwelir er mwyn atal lledaeniad y Coronafirws (COVID-19).

Mae ein cyfarfodydd Cyngor Llawn, Pwyllgor Gweithredol, Pwyllgor Cynllunio Gwasanaethau ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac ein 6 pwyllgor lleol ar hyn o bryd yn cael eu cynnal dros y we.

Er nad ydym bellach yn cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb, rydym am i chi barhau i ddarganfod yr hyn rydym yn wneud a sut rydym yn gwneud gwahaniaeth.

Bydd agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod Cyngor Llawn yn cael eu cyhoeddi ddim hwyrach na 7 diwrnod cyn y cyfarfod.  Mae copi electronig o agenda a phapurau ar gyfer cyfarfodydd pwyllgorau lleol ar gael trwy e-bostio’r swyddfa; oherwydd bod nifer o staff yn gweithio o adref, nid yw’n bosib darparu copïau papur ar hyn o bryd.

Dyddiadau Cyfarfodydd Nesaf:

  • Cyfarfod Llawn y Cyngor - 20 Ebrill 2021 - 11.30am - Rhybudd o'r Cyfarfod
  • Cyfarfod Llawn y Cyngor - 13 Gorffennaf 2021 - 10am - Rhybudd o'r Cyfarfod
  • Cyfarfod Llawn y Cyngor - 30 Medi 2021 - 10am - Rhybudd o'r Cyfarfod
  • Cyfarfod Llawn y Cyngor - 25 Ionawr 2022 - 10am
  • Cyfarfod Llawn y Cyngor - 29 Mawrth 2022 - 10am
Dilynwch ni: